Konfirmation

Konfirmationsläger med segling. Läger 2019 är fullsatta!
Konfirmationsläger med anor sedan decennier tillbaka. 2017 var det 50 år sedan det startade!

Varje sommar ordnar vi konfirmationsläger med segling.
Det första lägret börjar måndag (ev söndag) 2 veckor före midsommar och håller på en vecka till. Konfirmationen sker på lördagen efter tre veckor. Sedan startar det andra lägret på måndag och även detta pågår i tre veckor.

Innan lägren brukar vi samlas under en weekend i maj.

Konfirmationsundervisningen äger rum på förmiddagarna och under eftermiddagarna ägnar vi oss åt marina aktiviteter, till exempel segling eller bad. På kvällarna är det istället sång och musik i kyrkan. Ingen förkunskap i segling krävs och kursen är upplagd för såväl nybörjare som för de med mer erfarenhet.

Vårt annex ligger tio meter bakom huvudbyggnaden och fungerar som bostad. Samtliga måltider serveras inne på pensionatet. Vi tar emot konfirmander från hela landet.

Präst på läger 1: Alexander Dahlkvist, Svenska kyrkan el Jonas Eek. Ansvarig på läger 2 är Tobias Dannstedt, distriktsansvarig i Fässbergs församling.

Konfirmandläger 1: 2019 06 10- 2019 06 29.    Konfirmandläger 2: 2019 07 01- 2019 07 20.                          Förläger under en helg i maj.

Mejla er intresseanmälan för plats 2020 eller senare: konfirmation@bohus-malmon.se konfirmandens namn och personnummer, adress, mobil nr till målsman och konfirmations-år önskas. Inbjudan skickas till er i turordning från ankomstdatum. Detta sker under sensommaren året före konfirmations-året.  Hög arbetsbelastning nu så bekräftelsen på köplats kommer att dröja. (För mer info 0706-482210 kl 9-19).

Titta gärna in på vår konfirmandblogg också. Läs här: eller på Instagram.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men dina rättigheter som enskild medborgare har stärkts och kraven har ökat på hur företag får behandla dina personuppgifter.       Användardata om potentiella eller fd kunder som visat intresse för våra konfirmationsläger kommer automatiskt raderas efter genomfört läger det året ni ansökt om. Vi sparar bara informationen ni skickat in via mejl. Allt sparas bara i mejlen i en mapp för rätt konfirmations år. Namn, e-mail, adress, mobilnummer samt konfirmandens personnummer. Vi delar inte med oss av någon information innan ni har fått inbjudan till lägret och accepterat att ni vill att er ungdom konfirmeras här. När lägret har startat delas uppgifter som krävs (personnummer, konfirmandens namn och adress) med Svenska kyrkan. Under lägret får även Sensus personuppgifter då de sponsrar med material. Dessa parter i sin tur följer även de GDPR-regleringarna. Under lägertiden behöver vi själva även hälsodata för att säkert kunna ta hand om era ungdomar och genomföra lägret. Dessa kommer direkt att raderas när lägret är över.

Vi sparar era inskickade uppgifter bara för att kunna bjuda in er till rätt läger och att erbjuda möjligheten att efter genomfört läger erbjuda återträffar för konfirmanderna. Ni kan när som helst be att få bli strukna från våra kölistor och återträffs listor.