Konfirmation

Konfirmationsläger med segling. 2018 är fullsatt.
Konfirmationsläger med anor sedan decennier tillbaka. 2017 var det 50 år sedan det startade!

Varje sommar ordnar vi konfirmationsläger med segling.
Det första lägret börjar måndag (ev söndag) 2 veckor före midsommar och håller på en vecka till. Konfirmationen sker på lördagen efter tre veckor. Sedan startar det andra lägret på måndag och även detta pågår i tre veckor.

Innan lägren brukar vi samlas under en weekend i maj.

Konfirmationsundervisningen äger rum på förmiddagarna och under eftermiddagarna ägnar vi oss åt marina aktiviteter, till exempel segling eller bad. På kvällarna är det istället sång och musik i kyrkan. Ingen förkunskap i segling krävs och kursen är upplagd för såväl nybörjare som för de med mer erfarenhet.

Vårt annex ligger tio meter bakom huvudbyggnaden och fungerar som bostad. Samtliga måltider serveras inne på pensionatet. Vi tar emot konfirmander från hela landet.

Präst på läger 1: Alexander Dahlkvist, Svenska kyrkan el Jonas Eek. Ansvarig på läger 2 är Tobias Dannstedt, distriktsansvarig i Fässbergs församling.

Konfirmandläger 1: 2018 06 11- 2017 06 30.    Konfirmandläger 2: 2018 07 02- 2018 07 21. FULLSATTA!                  Förläger under en helg i maj.

Mejla er intresseanmälan för plats 2019 eller senare: konfirmation@bohus-malmon.se konfirmandens namn och personnummer, adress, mobil nr till målsman och konfirmations-år önskas. Inbjudan skickas i turordning från ankomstdatum. 2018 är Fullsatt! (För mer info 0706-482210 kl 9-19).

Titta gärna in på vår konfirmandblogg också. Läs här: eller på Instagram.