Historik

Från stenbrott till inspirerande sommarö

Fiskare bosatte sig tidigt på Bohus-Malmön. Ett fiskeläge med namnet beskrivs i en jordebok från år 1589, men redan år 1572 upprättades en tullstation vid Stallen invid Stallrännan i norr.

År 1849 bestod fiskarsamhället dels av en klunga bostadshus vid buktens norra del och dels av en rad enkla bostäder utmed stranden söderut. Vid denna tidpunkt började man bryta sten på Bohus-Malmön ute på Draget.

Ny bebyggelse tillkom under 1960-talet, främst i form av fritidshus på tidigare stenbrottsmark. Stenbrytning pågick så långt som fram till 1977. Den centrala delen fram till kyrkan och skolan har idag byggts ut i byggnadstomter, i stora drag enligt ett förslag som upprättades redan år 1898. Idag är Bohus-Malmön en attraktiv och inspirerande sommarö, som gjord för rekreation, bad och friluftsliv. Antalet bofasta invånare år 2006 uppgick till 265 personer.

.